Går du med tanker om at åbne dit eget udstillingssted, hvor andre kan komme forbi og opleve forskellige kunstneres værker? Så får du her nogle gode råd til, hvordan du kan komme i gang med det, og hvad det kræves at drive sådan et sted. Udstillingssteder drives ofte af ildsjæle, som virkelig brænder for at udstille kunst og kunsthåndværk. Du er sikkert også en person, som har masser af drive og gå-på-mod, for det er man nødt til at have, når man arbejder i en verden med kunst.

For at kunne udstille kræves der nogen indsigt i kunst og kunstmarkedet, og måske har du en formel uddannelse fra universitetet. Det er f.eks. en fordel at have en kandidatgrad enten i kunsthistorie eller kultur og moderne formidling på Københavns Universitet. Nogle har en bachelor i kunsthistorie, og så læser de formidling på overbygningen, og dermed har de gode kompetencer med hensyn til at få kunst ud over rampen. Det kan også være, at du har en kandidatgrad i kunsthistorie, og så ved du i hvert fald masser om kunst helt tilbage fra oldtiden og op til nutiden, hvilket kan være gavnligt på mange måder. Det kan også være, at du har en uddannelse i noget helt andet, men at du har tilegnet dig viden om kunst på anden vis. Fordelen ved at du ved meget om kunst er også, at det er nemmere at forklare andre bl.a. kommunen og forskellige lokale aktører, hvorfor du gerne vil udstille samtidskunst, og hvad kvaliteterne ved det er sammenlignet med kunst, som er frembragt af amatører.

Hvad er succeskriterierne?

Hvad skal der til, for at dit udstillingssted bliver en succes set med dine egne øjne? Det er vigtigt at skrive succeskriterierne ned. Du bør f.eks. afklare, om udstillingsstedet skal være permanent, eller om det kun skal eksistere i en kortere periode. Nogle gange kan et udstillingssted tjene et formål i en bestemt periode. Et udstillingssted kan også være en del af en byfornyelse. I det tilfælde kan du være heldig at få nedslag i prisen på husleje.

Information om dit udstillingssted

Når du skal tiltrække publikum til dit udstillingssted, er det selvfølgelig vigtigt med information om, hvornår der er ferniseringer, og hvad åbningstiderne i det hele taget er. Du har muligvis et netværk af kolleger, venner og familie, der interesserer sig for kunst, og som gerne vil komme til ferniseringerne, men det er i lige så høj grad vigtigt, at du kan tiltrække et lokalt publikum. Du kan undersøge, hvilke andre lokale kulturtilbud, der findes i det område, hvor du planlægger at åbne dit udstillingssted, og så kan du f.eks. indgå et samarbejde med andre, der arrangerer kulturelle tilbud. På den måde kan du tiltrække det publikum, som allerede er interesseret i kultur i det lokalområde, men du bør selvfølgelig også have øje for, at du kan lokke nye folk til og vække deres interesse for dit udstillingssted.

Klar fordeling af arbejdsopgaver

Du kan med fordel ansætte nogen til at hjælpe dig med at opstarte og drive dit udstillingssted. Det kan være lønnede medarbejdere, frivillige eller praktikanter. Hvis du er alene om det hele, vil det sikkert være en ordentlig mundfuld, men med hjælp fra andre kan du nemmere på tingene fra hånden, uden at det bliver for hårdt.

De forskellige udstillinger på dit udstillingssted behøver ikke kun at være lokale kunstnere. Det kan også være kunstnere udefra, og her er det en fordel, at du kan tilbyde, at der er et lokalt publikum, som gerne vil se udstillingerne.

Der er også nogle kunstnere, som går sammen i grupper og driver et udstillingssted sammen. Så kan de inspirere og støtte hinanden i deres forskellige kunstneriske projekter, og de kan så dele den tid de bruger på administration og markedsføring, som jo er en vigtig del af det at drive et professionelt udstillingssted.

Formidling af kunst

Fordelen ved den digitale udvikling er, at det i dag er nemmere end nogensinde at brande sig selv online. Dit udstillingssted kan f.eks. være på Facebook eller Instagram, hvor du kan oprette ferniseringer, som folk kan tilmelde sig online, eller du kan dele information i form af opslag, som dine følgere kan like og dele, og på den måde kan du nå ud til mange med information om den kunst, du har på dit udstillingssted. Du bør også tænke i målgrupper i forbindelse med markedsføringen.